Vlastníte staršiu nehnuteľnosť? Práve teraz je ten najlepší čas aby ste začali uvažovať o rekonštrukcii, prípadne zateplení. Pri starších domoch sa často stretávame s problémom úniku tepla alebo nadmernou vlhkosťou. Ak chceme predchádzať tepelným stratám a pôsobeniu vlhkosti je nielen pri starších domoch dôležitá izolácia. V prípade, že ste vlastníkom nehnuteľnosti staršej ako 10 rokov, môžete využiť jedinečnú príležitosť. A to využiť dotácie z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, konkrétne z programu Obnov dom.
Pri dosiahnutí 30 % úspory pri spotrebe primárnej energie sa dá z Plánu obnovy získať dotácia do 14-tisíc eur. Kto však skombinuje zateplenie fasády so zateplením strechy, izoláciou podlahy nevykurovaného podkrovia či stropu suterénu, môže bez problému dosiahnuť viac ako 60 % úsporu spotreby primárnej energie. V tom prípade môže získať dotáciu až 19-tisíc eur! Viac informácií získate na stránkach vsetkoozatepleni.sk

Akú výšku dotácie môžete získať?

Štát sa nakoniec rozhodol, že maximálnu výšku príspevku prispôsobí finančnej situácii žiadateľov. To znamená, že napríklad sociálne alebo zdravotne znevýhodnený žiadateľ (resp. žiadateľ, s ktorým v domácnosti trvalo býva sociálne alebo zdravotne znevýhodnená osoba), môže získať
• maximálne 18-tisíc eur vrátane DPH,
• najviac 95 percent celkových oprávnených nákladov vynaložených na rekonštrukciu,
• stačí mu dosiahnuť akúkoľvek úsporu energií nad 30 percent.

Štandardný žiadateľ môže získať:
• maximálne 14-tisíc eur bez DPH pri dosiahnutej úspore energií od 30 do 60 percent,
• maximálne 19-tisíc eur bez DPH pri dosiahnutej úspore energií nad 60 percent,
• v oboch prípadoch najviac 60 percent z celkových nákladov.
Príspevky sa budú poskytovať podľa systému „kto prv príde, ten prv berie“. Posudzovať sa teda budú žiadosti v poradí, v akom ich majitelia domov podajú na SAŽP. vsetkoozatepleni.sk

Ako vyplniť žiadosť?

Pri žiadosti sa vypĺňa formulár o poskytnutie finančných prostriedkov. Ak máte poruke vyššie spomenuté dokumenty, zaberie vám vyplnenie žiadosti maximálne 20 minút času.

 • úvodnú časť s identifikačnými údajmi a informáciami o rodinnom dome
 • časť 2B s informáciou, či podávate žiadosť pred, počas alebo až po realizácii rekonštrukcie
 • časti 2C a 2D s údajmi z energetického certifikátu

Údaje vo zvyšku formuláru systém dopĺňa a počíta sám.

K vyplnenej žiadosti je potrebné pripojiť prílohy:

 • stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
 • dokument potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie / potvrdenie obecného úradu o veku / povolenie užívania stavby / znalecký posudok o veku stavby)
 • energetický certifikát / projektové energetické hodnotenie
 • výpis z účtu / potvrdenie o vedení účtu vsetkoozatepleni.sk

Zateplenie fasády

Jednou z možností ako využiť benefit dotácie je zateplenie fasády, ktoré môže znížiť spotrebu energie na vykurovanie a chladenie domu, prispieť k ochrane životného prostredia a zlepšiť pohodlie vnútri domu. Pri zatepľovaní starého domu je však potrebné brať do úvahy niektoré špecifické aspekty. Napríklad je dôležité zistiť, aký typ izolácie je pre váš dom najvhodnejší a ako ju správne namontovať, aby sa zachovala integrita stavby a zabránilo sa poškodeniu stavby.

Zateplenie fasády domu môže priniesť viaceré výhody. Hlavnou výhodou je zníženie spotreby energie na vykurovanie a chladenie domu. To môže významne znížiť náklady na energie a prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Zateplenie fasády tiež pomáha chrániť vnútorné priestory domu pred chladom a hlukom zvonka. Môže tiež zlepšiť vzhľad domu a zvýšiť jeho trhovú hodnotu.

Ako pristúpiť k zatepleniu fasády?

Staré domy sú často krásne, ale majú tendenciu byť neefektívne z hľadiska spotreby energie. Zateplenie takéhoto domu je jedným z spôsobov, ako ho urobiť úspornejším a tým aj ekologickejším. Zateplenie vám navyše môže priniesť aj vyšší komfort bývania a zníženie nákladov na vykurovanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako zatepliť starý dom. Jeden z najúčinnejších je zateplenie vonkajšej steny.
Kvalita materiálov je pre dosiahnutie očakávaného výsledku kľúčová preto je dôležité obrátiť sa na naslovovzatých odborníkov. Jednou zo spoločností, ktorá ponúka zateplenie vonkajších fasád je spoločnosť ISOVER, ktorá pôsobí na trhu od roku 1936 a je jednoznačne zárukou kvality.
Ak potrebujete poradiť, môžeme odporučiť skvele spracovaný postup kontaktného zateplenia domu sivým polystyrénom, ktorý nájdete na tomto LINKU.

Izolačné dosky ISOVER EPS GREYWALL PLUS

Izolačný materiál, ktorý by sme Vám chceli dať do pozornosti je určite ISOVER EPS GREYWALL PLUS. Dosky zo sivého polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL PLUS majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti sú určené na použitie v rámci kontaktných zateplovacích systémov. Dosky obsahujú nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak izolačný účinok izolačných dosiek.
Dosky sú vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, najmä vhodné sú pre energeticky úsporné budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby). Biely reflexný náter minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a napomáha znížiť povrchovú teplotu na izolácii v priebehu jej aplikácie.

Výhody ISOVER EPS GREYWALL PLUS:

 • výrazné zníženie povrchovej teploty materiálu
 • zabránenie tvarových zmien dosky pri teplotných zmenách/deň – noc)
 • lepšia stálosť proti UV žiareniu ISOVER EPS GREYWALL PLUS
 • eliminovanie reklamácií z dôvodu prehýbania materiálu pri vyšších teplotách hlavne v horúcich letných mesiacoch
 • obmedzenie používania tieniacich sietí na lešení
 • špeciálny reflexný náter dosiek ISOVER EPS GREYWALL PLUS

Minerálna izolácia Isover UNIROL PROFI

Minerálne izolácie sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vďaka čomu je možné dosiahnuť vysokú hodnotu tepelného odporu aj pri menšej hrúbke izolantu. Vďaka tejto kombinácii poskytuje cenovo výhodné a kvalitné zateplenie. Izolácia zo sklených vlákien ISOVER UNIROL PROFI je vhodná na použitie do prevetrávaných aj neprevetrávaných skladieb strešných plášťov.

Minerálna izolácia zo sklenej vaty ISOVER UNIROL PROFI je taktiež vhodná na použitie pri strechách, kde nie je možné aplikovať izoláciu vo väčších hrúbkach (napr. krokvy menších hrúbok, nízke nosné trámy podlahových konštrukcií a pod.), resp. všade tam, kde chceme dosiahnuť maximálnu hodnotu tepelného odporu (napr. pasívne a nízkoenergetické domy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň ľahkých skeletových konštrukcií (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom). Teda aj ako izolácia drevostavieb.

Výhody ISOVER UNIROL PROFI :

 • izolačný pás s HAND GRIP pre jednoduchšiu manipuláciu
 • účinná izolácia šikmej strechy voči chladu
 • účinná izolácia šikmej strechy voči horúčavám
 • účinná akustická izolácia
 • účinná izolácia drevodomu a nízkoenergetických stavieb voči chladu
 • účinná izolácia drevodomu a nízkoenergetických stavieb voči horúčavám

Podľa analýzy, ktorá vznikla z údajov o sčítaní obyvateľov v roku 2021, je v Slovenskej republike postavených približne 1 080 000 rodinných domov. Približne 750 000 (necelých 70 %) rodinných domov je starších ako 40 rokov (s rokom výstavby pred r. 1981). 430 000 rodinných domov (40 %) je starších ako 60 rokov a viac ako 900 000 (84 %) má viac ako 20 rokov. Štúdia Ak ste vlastníkom budovy staršej ako 10 rokov neváhajte dotácie využiť a zvýšiť nielen náklady na energie ale aj kvalitu vášho života.
Zdroj: https://www.isover.sk/

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.