Výstavba komína je veľmi dôležitým krokom pri výstavbe alebo rekonštrukcii budovy. Komín totiž tvorí dôležitú súčasť vykurovacieho systému. Pri výstavbe komína je dôležité dodržať bezpečnostné normy a použiť kvalitné materiály, pretože nekvalitné materiály a neodborná montáž môžu spôsobiť katastrofu. Nejde len o to, že komín nebude mať správny ťah, ale môže dôjsť aj k požiaru. Na čo všetko si dať pozor a čo všetko zvážiť pri stavbe komína, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Základné typy komínov

Komíny môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Kedysi sa staval hlavne tehlový komín, ale kvôli náročnej výstavbe, sa dnes už takýto typ komínu nerealizuje.
Podľa materiálu, z ktorého je komín vyrobený, si môžete vybrať z viacerých druhov, najčastejšie to však je kovový alebo keramický komín:

  • Kovový komín je vhodný pre plynové kotly a kotly na tuhé palivá. Oceľové rúry, z ktorých sa skladá komín, sa ľahko inštalujú, sú nenáročné na údržbu a odolné voči korózii. Viac: LINK 
  • Keramický komín je vhodný hlavne pre nízkoenergetické a pasívne domy. Vyniká dlhou životnosťou a hoci nie vždy potrebuje nosný základ, jeho montáž môže byť náročnejšia. Viac: LINK

Pri výbere typu komína je potrebné zvážiť druh kotla alebo krbu, ktorý sa bude používať. Podľa pripájania spotrebičov hovoríme o komínoch samostatných a spoločných. Podľa umiestnenia rozdeľujeme komíny na zabudované, pristavené alebo voľne stojace a podľa tlakových podmienok hovoríme o komínoch podtlakových a pretlakových. Viac o možnostiach sa dozviete z článku: Schiedel Kombigas – všetko v jednom komíne 

Bezpečnosť na prvom mieste

Ak komín nesprávne navrhnete a zrealizujete, vystavujete sa veľkému nebezpečenstvu. Nejeden dom zhorel práve kvôli nesprávne realizovanému komínu alebo kvôli zanedbaniu jeho údržby. Preto dbajte o to, aby boli dodržané všetky legislatívne normy, ktoré určuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. Nielenže musia komíny spĺňať prísne technické podmienky a bezpečnostné normy, musia byť aj pravidelne kontrolované a čistené. Práve preto by sme mali určite postup konzultovať sa s odborníkom. Pravidelné čistenie komína je nevyhnutné. Kontaktovať treba vždy odborníka. Len tak si môžete byť istý, že váš komín je funkčný a bezpečný zároveň. Podľa platných legislatívnych noriem, komín musí byť viacvrstvový. Jednovrstvový môže byť výnimočne použitý v občasne využívaných stavbách. Treba myslieť hlavne na to, na aký spotrebič bude komín napojený. Rozhoduje druh paliva, typ spotrebiča a jeho výkon. Na druhej strane, ak už váš komín stojí a chcete k nemu pridať nejaký spotrebič, napríklad kachle, komín musí vidieť revízny technik.

Projektovanie je dôležité

Musíme si uvedomiť, že komín súčasťou hrubej stavby, o jeho realizácii je potrebné rozhodnúť ešte v čase projektovej prípravy. Dôležité je, aby komín naprojektoval odborník. Musí pritom dodržať všetky normy a zákony, a že ich teda nie je málo. Musí zohľadniť súčasný stav, ale aj prípadné budúce požiadavky, ktoré klient môže mať. Do úvahy pri projektovaní sa berie zdroj vykurovania a typ vykurovacej sústavy. To všetko ovplyvňuje výšku, prierez a vyústenie komína. Tieto tri atribúty sú dôležité, aby komín vôbec dosiahol potrebný ťah. Viac o projektovej dokumentácií si prečítate v našom článku : Projektová dokumentácia – Všetko čo o nej potrebujete vedieť.

Výška a ukončenie komína

Správna výška komína je základ. Správnu výšku komína určiť projektant už pri projektovaní domu . Je potrebné myslieť na to, na čo sa bude komín využívať a teda, aký spotrebič naň bude napojený. Minimálna výška vyústenia spalín nad terén je určená Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 401/2012 a tieto platné predpisy a normy stanovujú minimum 4 metre. Komín sa používa na odvod spalín z kotla alebo krbu do ovzdušia. Je to dôležitá súčasť vykurovacieho systému, pretože zabezpečuje bezpečné a účinné odvádzanie spalín z budovy. Komín sa tiež môže použiť na získavanie tepla z kotla alebo krbu. Napríklad pri použití uzavretého komína sa môže použiť výmenník tepla na získavanie tepla zo spalín a prenášanie ho do vykurovacieho systému. Okrem toho sa komín môže použiť aj na odvod dymu z grilov alebo na odvod spalín z iných zariadení, ako sú kuchynské digestory alebo kachle na pevné palivo. Pri plánovaní využitia komína je dôležité zvážiť druh kotla alebo krbu, ktorý sa bude používať, a tiež požiadavky na výstavbu komína v danom mieste. Odporúčame konzultovať sa s odborníkom alebo miestnymi úradmi pre ďalšie informácie o využití komína.

Ukončenie komína

Nadstrešné ukončenie komína je posledným krokom pri jeho výstavbe. Nadstrešná časť komína je najviac ovplyvňovaná vonkajším prostredím, a teda počasím a poveternostnými vplyvmi. Prvá dôležitá vec, na ktorú treba myslieť, je nehorľavosť použitých materiálov. Komín by mali stavať odborníci a používať vysoko kvalitné materiály. Nemenej dôležité je aj zateplenie komína. Komín odporúčame zatepliť v nadstrešnej časti. Len týmto spôsobom dokážeme zabrániť prenikaniu vlhkosti do komínových tvárnic. Správnym zateplením komína zamedzíme aj výraznému ochladzovaniu spalín a teda aj poklesu ťahu. Na prekrytie komína v nadstrešnej časti používame prefabrikovaný komínový plášť. Je dôležité vybrať správny materiál. Ten musí byť v prvom rade nehorľavý a nesmie ohrozovať životné prostredie a zdravie ľudí. Viac: LINK

Prejdime k realizácii

Je treba mať na zreteli, že pri vykurovaní s tvrdým a kvapalným palivom nesmie byť výška komína menšia ako päť metrov, a pri plynovom vykurovaní, menšia ako štyri metre.

Samotný komín sa skladá z komínového telesa, prieduchov, technologických otvorov na čistenie, sopúchov a komínovej hlavy. Technologické otvory slúžia na vymetanie sadzí a popola. Sopúchy slúžia na prepojenie dymovodu s prieduchom komína. Priemer prieduchu sa líši podľa toho, aké palivo sa používa:

  • Ak je vykurovanie plynové, stačí ak má prieduch 140 milimetrov.
  • Ak sa používa pevné palivo, priemer by mal mať aspoň 160 až 180 milimetrov.

Na tuhé palivá v závislosti od výkonu a typu spotrebiča používame prieduchy s veľkosťou 160, 180 a 200 milimetrov. Na otvorené kozuby sa odporúča priemer 200 milimetrov. Priemer pri vonkajších krboch je 250, 300 a 350 milimetrov. Prieduch v skutočnosti zabezpečuje správny ťah komína, preto netreba podceniť jeho výber. Viac: LINK

Postaviť kvalitný a hlavne bezpečný komín nie je vôbec hračka. Je potrebné sa vyznať do množstva bezpečnostných predpisov. Preto je nevyhnutné nechať všetko na odborníkov. Neodborná montáž môže spôsobiť vážne škody a skončiť fatálne. Preto netreba šetriť ani na kvalite materiálov a vybrať si toho najlepšieho dodávateľa. Viac: LINK

Koľko stojí stavba komína?

Cena komína závisí od viacerých faktorov. V prvom rade je to výška komína, materiál, komínová čiapka a spôsob montáže. Cena komína v prvom rade závisí od toho, či ide o vybudovanie nového komína alebo sanáciu starého. Záleží tiež na výške komína, použitých materiáloch dymovodu, type vykurovacieho zariadenia, komínovej čiapke a spôsobe montáže.  Viac: LINK

Proces stavby komína

Stavba komína má určitý postup. Ten sa sčasti mení aj podľa toho, o aký komín ide, ale najdôležitejším je prvý krok, a to je podrobný plán. Ak totiž staviate dom, komín je súčasťou jeho stavebných plánov. Už vtedy teda musíte vedieť, aké veľké miestnosti budú v dome, aký spotrebič bude na komín pripojený, či a kde bude situovaný krb, aké veľké bude mať ohnisko, ale aj to, z čoho je dom postavený a aké sú v ňom použité materiály. Samozrejme je dôležité aj to, aký druh paliva sa bude používať. A prosím nezabudnite na skutočnosť, že tak ako základová doska, múry, okná, strecha, vykurovací systém tak aj komín je veľmi dôležitou časťou stavby. Preto sa neoplatí šetriť keďže správne nadimenzovaný a zhotovený komín v dome zabezpečuje nielen spoľahlivé odvádzanie spalín, či ochranu pred požiarom, ale zároveň zaistí pokojný spánok pre Vás a Vašich najbližších.