SOAS EPS 100

Ploché strechy a podlahy s bežným zaťažením, šikmé strechy nad krokvami

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,…
Aby sa zvýšila požiarna bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant). Retardér horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného používania.

Technické parametre

Hrúbka T(1), tolerancia ± 1 mm
Dĺžka L(2), tolerancia ± 2 mm
Šírka W(2), tolerancia ± 2 mm
Pravouhlosť S(2), tolerancia ± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť P(5), tolerancia ± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe BS150, tolerancia ≥ 150 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)100, tolerancia ≥ 100 kPa
Rozmerová stabilita pri stálych normálnych laboratórnych podmienkach (23°C,50% r.v) DS(N)2, tolerancia ± 0,2%
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod.,70°C) DS(70,-)2, tolerancia max. 2%
Deformácia pri určených podmienkach tlak. zaťaženia a teploty (20 kPa, 80°C, 48 h) DLT(1)5, tolerancia ≤ 5%
Tepelný odpor RD (pri hrúbke 100 mm) 2,75 m2.K/W, tolerancia -
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m.K), tolerancia -
Trieda reakcie na oheň E, tolerancia -
Objemová hmotnosť min. 17,8 kg/m³, tolerancia -

Podobné produkty