SOAS Poter

Betónový poter 20 MPa

Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť v tlaku 20 MPa. Podlahová hmota je určená na zhotovenie vnútorných spojených poterov. Tvorí podkladovú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí v hrúbke 35 – 70 mm, určený pre použitie do interiéru.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Maximálna veľkosť zŕn plniva v zmesi: 4 mm
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 3,5 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Aplikačná hrúbka vrstvy: 35 - 70 mm
Reakcia na oheň: trieda A1 fl
Uvoľňovanie nebezpečných látok CT
Priepustnosť vody: NPD
Priepustnosť vodnej pary: NPD
Pevnosť v tlaku: C 20 (20 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu: F4 (4MPa)
Odolnosť proti obrusu: NPD
Zvuková izolácia: NPD
Zvuková pohltivosť: NPD
Tepelný odpor: NPD
Odolnosť proti chemickému vplyvu: NPD

Podobné produkty