SOAS EPS 150

Ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením, zateplenie šikmej strechy  nad a medzi krokvami

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: tepelná izolácia plochých striech a podláh s vyšším zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,…
Aby sa zvýšila požiarna bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant). Retardér horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného používania.

Technické parametre

Hrúbka T(2), tolerancia ± 2 mm
Dĺžka L(2), tolerancia ± 2 mm
Šírka W(2), tolerancia ± 2 mm
Pravouhlosť S(2), tolerancia ± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť P(5), tolerancia ± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe BS200, tolerancia ≥ 200 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)150, tolerancia ≥ 150 kPa
Rozmerová stabilita pri stálych normálnych laboratórnych podmienkach (23°C,50% r.v) DS(N)2, tolerancia ± 0,2%
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod.,70°C) DS(70,-)2, tolerancia max. 2%
Deformácia pri určených podmienkach tlak. zaťaženia a teploty (20 kPa, 80°C, 48 h) DLT(1)5, tolerancia ≤ 5%
Tepelný odpor RD (pri hrúbke 100 mm) 2,90 m2.K/W, tolerancia -
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,034 W/(m.K), tolerancia -
Trieda reakcie na oheň E, tolerancia -
Objemová hmotnosť min. 24,0 kg/m³, tolerancia -

Podobné produkty