SOAS EPS 70 F

Kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS).
Aby sa zvýšila požiarna bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant). Retardér horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného používania.

Technické parametre

Hrúbka T(1), tolerancia ± 1 mm
Dĺžka L(2), tolerancia ± 2 mm
Šírka W(2), tolerancia ± 2 mm
Pravouhlosť S(2), tolerancia ± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť P(5), tolerancia ± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe BS115, tolerancia ≥ 115 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)70, tolerancia ≥ 70 kPa
Rozmerová stabilita pri stálych normálnych laboratórnych podmienkach (23°C,50% r.v) DS(N)2, tolerancia ± 0,2%
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod.,70°C) DS(70,-)1, tolerancia max. 1%
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu TR100, tolerancia ≥ 100 kPa
Tepelný odpor RD (pri hrúbke 100 mm) 2,60 m2.K/W, tolerancia -
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,038 W/(m.K), tolerancia -
Trieda reakcie na oheň E, tolerancia -
Objemová hmotnosť min. 13,5 kg/m³, tolerancia -

Podobné produkty